Budskjema


for domenekjøp

Vi minner om at bud som sendes inn til oss er bindende og det forventes snarlig oppgjør dersom ditt bud blir akseptert. Vi forbeholder oss retten til å velge hvem som vinner med sitt bud.


Dersom du vinner, vil du motta en e-post med informasjon og som sier noe om veien videre.

 
 
 
 
 
 
Jeg er inneforstått med at budet er bindende og at dersom mitt bud blir akseptert, er jeg klar til å betale.